Splošni pogoji


S splošnimi pogoji družba Audax računalniški in industrijski inženiring d.o.o., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju kot Audax) določa splošne pogoje prodaje, najema in vzdrževanja licenc, oziroma programske opreme proizvajalcev določenih v prilogi A, ki jih Audax zastopa v Republiki Sloveniji.

Splošni pogoji 

Sporazum med PTC in kupcem je pravni sporazum med posameznikom ali podjetjem ali katerokoli drugo organizacijo, v imenu katere posameznik sprejme pogoje tega sporazuma, ko bodisi a) klikne na tipko sprejmem ali b) namesti, dostopa ali uporablja katerokoli programsko opremo ali dokumentacijo PTC Inc. ali v primeru, da je nakup opravil v državi, navedeni v seznamu A, priloženemu sporazumu.

Sporazum med PTC in kupcem

Več informacij je na voljo preko info@audax.si